Dinamik Kontrol Oluşturmak - CheckedComboBoxEdit

  • 21.10.2010 18:37
  • Devexpress
  • 7744

Bu islem için önce BarManager' a eklemek için bir tane BarEditItem nesnesi olusturuyoruz.Daha sonra ekleyecegim ögeler için ben string degerler içeren bir liste olusturdugum. Olusturdugum bu listeyi foreach ile dönüp, her string için bir RepositoryItemCheckedComboBoxEdit olusturacagim.Ve bu nesneye ogeler ekleyecegim.Daha sonrada bunu, basta olusturdugumuz BarEditItem nesnesinin Edit özelligine atayarak islemimizi bitirecegiz.

Önce foreach ile secimler listemizi dönüyoruz. Ele aldigimiz her string için bir RepositoryItemCheckedComboBoxEdit nesnesi olusturuyoruz. Ben CheckedComboBoxEdit nesnesi ile çalistigim için RepositoryItemCheckedComboBoxEdit olusturuyorum. Siz burayi ihtiyaciniza göre degistirebilirsiniz. Bu islemden sonra olusturdugum combo nesnesine on adet oge ekliyorum. Ekleme islemini bitirdikten sonra artik bir CheckedComboBoxEdit nesnem olustu. Simdi bunu eklemek için BarEditItem nesnesini örnekliyorum. Ve örnekledigim barEditItem nesnesinin edit özelligine olusturdugum CheckedComboBoxEdit nesnesini ekliyorum. Ve islemimim bitiyor.

 

public void DinamikOlustur()

        {

            List<string> secimler = new List<string>() { "Kategori", "Marka" };

            BarEditItem nesne;

 

            foreach (string item in secimler)

            {

                DevExpress.XtraEditors.Repository.RepositoryItemCheckedComboBoxEdit combo = new RepositoryItemCheckedComboBoxEdit();

 

                for (int i = 0; i < 10; i++)

                {

                    combo.Items.Add(item + i.ToString());

                }

 

                nesne = new BarEditItem();

                combo.NullText = "Seçiniz";

                nesne.Edit = combo;

                nesne.Width = 100;

                nesne.Caption = item;

                nesne.PaintStyle = BarItemPaintStyle.Caption;

                barDinamik.AddItem(nesne);

            }

        }

Bu islemi Formun load eventinde kullanarak veritabanindan çektiginiz nesne kadar eleman olusturup, bu elemanin ögelerini dinamik olarak ekleyebilirsiniz.

Siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz:

;