Devexpress ile GridControl 'den kayıt silme işlemi

 • 09.02.2014 00:04
 • Devexpress
 • 6852

Devexpress bilesenlerini kullanarak gerçekten bir çok kolayliklar elde edebiliyoruz. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Devexpress GridControl ve Devexpress GridView olarak belirtebiliriz.

Devexpress GridControl ve Devexpress GridView' i genelde veritabanina kaydetmis oldugumuz verileri görüntülemek için kullaniriz. Bu ufak yazimda ise bir arkadasimizin göndermis oldugu istek maili üzerine, Devexpress GridControl' den nasil kayit silecegimizi anlatacagim. Bunun için asagidaki kod parçasini kullanabilirsiniz.

    private void barButtonItem1_ItemClick(object sender, DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgse)
        {
            if(gvMarkalar.GetFocusedRow() != null)
            {
                DialogResultcevap = XtraMessageBox.Show("Marka Silinsin Mi?", "Uyari",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Warning);

                if(cevap == DialogResult.Yes)
                {
                    Kategori k = (Kategori)gvMarkalar.GetFocusedRow();
                    newKategori().KategoriSil(k.KategoriId);
                    RefreshGrid();
                }
            }
        }

    voidRefreshGrid()
        {
            gcntrlMarkalar.DataSource = new Kategori().GetTumKategoriler();
            gvMarkalar.RefreshData();
        }

 

Yukarida bulunan ilk metod içerisinde kullanici butona bastigi anda (Bu buton formumuza eklemis oldugumuz silme butonu) ilk önce gvMarkalar.GetFocusedRow()metodu ile GridView üzerinde odaklandigimiz bir kayit var mi yok mu onu arastiriyoruz. Bu metod eger gridde kayit varsa object tipinde o kaydi bize döndürür. Daha sonra klasik mesajbox nesnesi ile kullaniciya silme islemi ile ilgili soru soruluyor. Sonra ise GridView dan getirmis oldugum object nesnesini kendi nesnem olan Kategori nesnesine cast islemi ile çevrim yapiyorum.

Burdan sonrasi ise zaten klasik kendi yazdigimiz kodlar. Artik gridden objemi aldim ve Kategori nesnesine dönüstürdüm. Silme metoduma kategorimin id'sini göndererek silme islemini tamamliyorum. Alttaki metod ile ise silme isleminden sonra viewi yeniliyorum. Bir anlamda silme isleminden sonra kalan nesneleri getiriyorum. Kolay Gelsin.

Siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz:

;